Record details

Title
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
Statement of responsibility
    Jan Šafanda, Václav Suchý, Ivana Sýkorová, Michal Stejskal
Author
    Stejskal, Michal
    Suchý, Václav
    Sýkorová, Ivana, 1969-
    Šafanda, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB, Geodynamics and fuel, carbon and mineral processing
Vol./nr.
    Č. 11
Pages
    s. 115-124
Year
    128
Notes
    1 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. AB
Classfication no.
    551.2
    552
    553.9
Conspectus category
    552
    553
Subject group
    Český masiv
    eroze
    fáze fluidní
    fission tracks
    fylosilikáty
    hydrotermální podmínky
    kalcit
    kras
    krystalinita
    křída-svrchní
    lineament
    magmatismus
    metamorfóza nízkostupňová
    paleoteplota
    paleozoikum-spodní
    pánev sedimentační
    proterozoikum
    prouhelnění
    tepelný tok
    terciér
    uhlovodíky
    uplift
    zvodnělý kolektor
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    České
    Historie
    Pánví
    Procesům
    Republiky
    Sedimentárních
    Tektonickým
    Tepelná
    Vztah
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012