Record details

Title
    Teplo z nitra Země. Možnosti využívání geotermální energie v ČR
Author
    Šafanda, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 87, č. 9
Pages
    s. 606-613
Year
    2008
Notes
    Projekt: GA205/93/04123cav_un_auth*0007489
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    Czech Republic
    geothermal energy
    Iceland
Keyword
    ČR
    Energie
    Geotermální
    Možnosti
    Nitra
    Teplo
    Využívání
    Země
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013