Record details

Title
    Teploty vzniku hydrotermálních křemenců a silkret ve výplni oháreckého riftu: interpretace SIMS dat
Author
    Adamovič, Jiří
    Whitehouse, M. J.
    Zachariáš, J.
Conference
    Spoločný kongres Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti (30.09.2009-04.10.2009 : Bratislava, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Spoločný kongres Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti : zborník abstraktov a exkurzný sprievodca
Pages
    S. 1-2
Notes
    Projekt: IAA3013302, GA AV ČR
    Překlad názvu: Temperatures of the formation of hydrothermal quartzites and silcretes in the fill of the Ohře Rift: interpretation of SIMS data
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Ohře Rift
    quartzite
    silcrete
    silicification
Keyword
    Dat
    Hydrotermálních
    Interpretace
    Křemenců
    Oháreckého
    Riftu
    Silkret
    SIMS
    Teploty
    Výplni
    Vzniku
Abstract (in czech)
   Pomocí izotopových poměrů v křemitém tmelu byl potvrzen silkretový původ většiny křemenců v oháreckém riftu. Hydrotermální křemence jsou vázány na zónu podél krušnohorského zlomu.
Abstract (in english)
   Silcrete origin of most quartzites in the Ohře Rift graben was confirmed by oxygen isotope ratios in silica cement in quartzites. Hydrothermal quartzites are restricted to the Krušné hory Fault zone.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012