Record details

Title
    Terénní a laboratorní dokumentace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána : 25-12 Hranice
Statement of responsibility
    Zdeněk Gába, Jarmila Vašíčková, Dalibor Matýsek, Tomáš Rozehnal
Other titles
    Field and laboratory documentation of a building site exposure on western edge of Bělotín, Moravian Gate
Author
    Gába, Zdeněk, 1939-
    Matýsek, Dalibor, 1960-
    Rozehnal, Tomáš, 1944-
    Vašíčková, Jarmila
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 14
Pages
    s. 17-21
Year
    2007
Notes
    1 obr., 1 diagr., 6 fot., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2006
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    55
    552
Subject group
    analýza valounová
    baden
    difrakce rentgenová
    geologie regionální
    jíl
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    miocén
    odkryv umělý
    paleolimnologie
    příkrov
    rozvodí
    sedimenty klastické
    silicifikace
    tektonika kompresní
    tektonika vrásová
    těžké minerály
    vrásnění alpinské
    zvrstvení rytmické
Geographical name
    Bělotín (Přerov, Hranice)
    Morava (Česko)
    Moravská brána (Česko)
Keyword
    25-12
    Bělotína
    Brána
    Dokumentace
    Hranice
    Laboratorní
    Moravská
    Odkryvu
    Okraji
    Stavebního
    Terénní
    Západním
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012