Record details

Title
    Teran, akrečný teran, teranový koncept
Statement of responsibility
    Pavol Grecula
Author
    Grecula, Pavol
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 24, č. 3-4
Pages
    s. 329-331
Year
    1992
Notes
    19 bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    alochton
    analýza tektonická
    kontinentální drift
    litosféra
    tektonický styl
    terminologie
    Západní Karpaty
Subject category
    teran
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Akrečný
    Koncept
    Teran
    Teranový
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012