Record details

Title
    Terasy střední a dolní Bíliny - spojovací článek terasových systémů Ohře a Labe
Statement of responsibility
    Břetislav Balatka
Other titles
    River Terraces at the Middle and Lower Course of the Bílina River as an Unifying Element of Ohře and Elbe Terrace Flights
Author
    Balatka, Břetislav, 1931-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 100, č. 4
Pages
    s. 249-267
Year
    1995
Notes
    3 obr., 1 tab., 2 s.bibl.
    Anglické resumé
Subject group
    geomorfologie regionální
    kvartér Českého masivu
    pleistocén
    pliocén
    sedimentace fluviální
    sedimentační dynamika
    severočeská pánev
    tvary geomorfologické
Subject category
    terasy
Geographical name
    Bílina (řeka)
    ČR-Čechy
Keyword
    Bíliny
    článek
    Dolní
    Labe
    Ohře
    Spojovací
    Střední
    Systémů
    Terasových
    Terasy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012