Record details

Title
    Terciérní údolí v okolí Šebrova a Svaté Kateřiny
Statement of responsibility
    Jan Vít
Other titles
    Tertiary valleys in the area around the villages of Šebrov and Svatá Kateřina
Author
    Vít, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické)
Vol./nr.
    Roč. 83
Pages
    s. 109-113
Year
    1998
Notes
    1 obr., 1 tab., 7 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol. (Čas. Morav. Muz., Vědy geol.)
Subject group
    geomorfologie
    ottnang
    paleolimnologie
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    sedimentace fluviální
    terciér
    těžké minerály
Geographical name
    ČR-Morava
    Olešná (Blansko)
    Šebrov-Kateřina (Blansko)
Keyword
    Kateřiny
    Okolí
    Svaté
    Šebrova
    Terciérní
    údolí
Abstract (in english)
   Detailed geological mapping explains the position of the multi-coloured silty-clay sands and gravels as infill of palaeovalleys, probably from the pre-Ottnangian Age
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012