Record details

Title
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá Dohoda u Holštejna v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
Statement of responsibility
    Jaroslav Kadlec, Zdeněk Táborský
Other titles
    Tertiary cave sediments exposed in the Malá dohoda Quarry at Holštejn in the Moravian Karst
Author
    Kadlec, Jaroslav
    Táborský, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 9
Pages
    s. 30-33
Year
    2002
Notes
    1 obr., 1 tab., 22 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2001.
Subject group
    geologie regionální
    jeskyně
    kvartér Českého masivu
    litofacie
    miocén-spodní
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    sedimenty
    sedimenty jeskynní
    speleologie
Geographical name
    ČR-Morava
    Holštejn (Blansko)
    Moravský kras
Keyword
    24-23
    Dohoda
    Holštejna
    Jeskynní
    Krasu
    Lomu
    Malá
    Moravském
    Protivanov
    Sedimenty
    Terciérní
Abstract (in english)
   Tertiary fluvial sediments were found in two cave channels exposed in a limestone quarry named Malá dohoda at Holštejn near the nothern termination of the Moravian Karst. The age of these cave deposits is the Lower Miocene (Ottnangian) based on lithology and heavy mineral assemblage. Subsurface fluvial activity doucmented by the high position (495 m a.s.l.) of these filled cave channels opens new questions concerning the pre-Badenian fluvial processes and speleogenesis in the Moravian Karst
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012