Record details

Title
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá dohoda u Holštejna v Moravském krasu
Author
    Kadlec, Jaroslav
    Táborský, Z.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Vol./nr.
    Roč. 9, -
Pages
    s. 30-32
Year
    2002
Notes
    Překlad názvu: Tertiary cave sediments exposed in the Malá dohoda Quarry at Holštejn in the Moravian Karst
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    cave sediments
    heavy minerals
    Moravian Karst
Keyword
    Dohoda
    Holštejna
    Jeskynní
    Krasu
    Lomu
    Malá
    Moravském
    Sedimenty
    Terciérní
Abstract (in czech)
   Na severním okraji Moravského krasu jsou ve vápencovém lomu Malá dohoda odkryty jeskynní chodby vyplněné říčními sedimenty, které jsou na základě výrazného zastoupení staurolitu v těžké frakci řazeny do ottnangu ve spodním miocénu. Spodnomiocenní fluviální sedimenty zachované v jeskynních chodbách blízko pod povrchem krasu (493 m n. m.) znovu otevírají otázky o časové posloupnosti terciérních říčních procesů, díky nimž vznikly krasové žleby i rozsáhlé jeskynní systémy pod povrchem krasové oblasti. Systematické zpracování těžkých minerálů všech terciérních říčních reliktů v povodí Svitavy by snad umožnilo s větší spolehlivostí zhodnotit stratigrafický i paleohydrografický význam reliktů terciérních říčních sedimentů v Moravském krasu i jeho okolí.
Abstract (in english)
   Tertiary fluvial sediments were found in two cave channels exposed in a limestone quarry named Malá dohoda at Holštejn near the northern termination of the Moravian Karst. The age of cave deposits is the Lower Miocene (Ottnangian) based on lithology and heavy mineral assemblage.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012