Record details

Title
    Tercierní mechovky z vrtu VK1 Vranovice
Other titles
    Bryozoan Faunas from Teriary beds in drill hole VK1 Vranovice
    Bryozoans from the borehole VK1 - Vranovice
Author
    Nehyba, Slávek
    Nehyba, Slavomír
    Petrová, P.
    Petrová, Pavla
    Zagoršek, Kamil
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    6. paleontologický seminář - sborník příspěvků
    6. paleontologický seminář - Sbprník příspěvků
Pages
    3
Notes
    Akce: 2005 ; Universita Palackého. Olomouc.
    Akce: 2005/09/14 ; Olomouc
Thesaurus term
    Bryozoa
    Bryozoan
    Early Badenian
    Miocene
    paleoenvironment
Keyword
    Mechovky
    Tercierní
    VK1
    Vranovice
    Vrtu
Abstract (in czech)
   Mechovky z vrtu VK1- Vranovice byly studovány ze dvou vrstev, z hloubky 6,3 m a 12,6 m. Vzorek z hloubky 6,3 m obsahuje mechovkovou faunu ukazující na hlubší a klidnější prostředí než vzorek z hloubky 12,6 m, kde se vyskytují druhy žijící ve vodách s vysokou energií.

   Společenství mechovek zjištěné v spodnobadenských sedimentech vrtu VK1 Vranovice představuje "pionýrská" společenstva. V ramci profilu lze uvažovat o výraznějších změn hloubky depozice.
Abstract (in english)
   Bryozoans from the borehole VK1 - Vranovice have been studied from two different layers, from depth 6,3 meters and 12,6 meters. The bryozoans from 6,3 metres show more deep and quiet environment than those from the depth 12,6 metres, which compound species lived in water with high energy.

   Paleoecology of Early Badenian Bryozoan faunas reveal their purely developed association. Significant differences in the condition of deosition through the studied profile can be supposed.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    MU, PřF
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012