Record details

Title
    Termální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
Statement of responsibility
    Eva Střelcová, Juraj Franců, Ivana Sýkorová, Jiří Kalvoda, Harald S. Poelchau
Other titles
    Thermal history of selected Paleozoic areas in SE part of Bohemian Massif, based on vitrinite reflectivity
Author
    Franců, Juraj, 1957-
    Kalvoda, Jiří
    Poelchau, Harald S.
    Střelcová, Eva
    Sýkorová, Ivana, 1969-
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník II. semináře České tektonické skupiny
Pages
    s. 71-72
Subject group
    boskovická brázda
    macerály
    moravskoslezský devon a spodní karbon
    paleozoikum
    sedimentace
    teplota
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    části
    Českého
    Historie
    Jihovýchodní
    Masívu
    Oblastí
    Odraznosti
    Paleozoika
    Termální
    Vitrinitu
    Vybraných
    Základě
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012