Record details

Title
    Termická analýza minerálů uranylu III. Křemičitany uranylu
Statement of responsibility
    Jiří Čejka
Other titles
    Thermal nalysis of uranyl minerals III. Uranyl silicates
Author
    Čejka, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná
Vol./nr.
    Roč. 162, č. 1-4
Pages
    s. 93-99
Year
    1993
Notes
    3 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd.
Subject group
    krystalochemie
    metody analytické
    metody termické
    mineralogie experimentální
    minerály sekundární
    muzeum
    radioaktivní suroviny
    sbírka
    silikáty
    suroviny radioaktivní
    U (uran - 92)
Subject category
    minerály uranu
Keyword
    Analýza
    III
    Křemičitany
    Minerálů
    Termická
    Uranylu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012