Record details

Title
    Termická analýza minerálů uranylu. I. Úvod
Statement of responsibility
    Jiří Čejka
Other titles
    Thermal analysis of uranyl minerals I. Introduction
Author
    Čejka, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná
Vol./nr.
    Roč. 158, č. 1-4
Pages
    s. 101-104
Year
    1989
Notes
    14 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Nár. Muz. (Praha), Ř. přírodověd.
Subject group
    krystalochemie
    metoda termická
    metody termické
    oxidy
    U (uran - 92)
Subject category
    minerály uranu
Keyword
    Analýza
    Minerálů
    Termická
    Uranylu
    Úvod
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012