Record details

Title
    Termokinetické modelování vzniku textur v magmatických horninách
Statement of responsibility
    Václav Špillar, David Dolejš
Author
    Dolejš, David
    Špillar, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj České geologické společnosti
Vol./nr.
    Č. 11
Pages
    s. 32-33
Year
    2010
Notes
    Zkr. název ser.: Zprav. Čes. geol. Společ.
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    horniny magmatické
    krystalizace
    modelování numerické
    nukleace
    proces magmatický
    tavenina
    termodynamika
    textury
Keyword
    Horninách
    Magmatických
    Modelování
    Termokinetické
    Textur
    Vzniku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 11. 2010
Import date
    8. 8. 2012