Record details

Title
    Terrace system of the middle and lower Sázava River
Author
    Balatka, B.
    Štěpančíková, Petra
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geomorfologia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 1
Pages
    s. 69-81
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Terasový systém na středním a dolním toku Sázavy
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    fluvial terrace system
    geomorphological evolution
    Sázava River
Keyword
    Lower
    Middle
    River
    Sázava
    System
    Terrace
Abstract (in czech)
   Příspěvek se zabývá terasovým systémem Sázavy za účelem rekonstrukce vývoje reliéfu zkoumané oblasti v průběhu kenozoika.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012