Record details

Title
    Tertiary and Quaternary gold-bearing alluvial deposits in the foreland of the East Sudety Mts.
Other titles
    Zlotonosnosc trzeciorzedowych i czwartorzedowych osadów rzecznych na przedpolu Sudetów Wschodnich