Record details

Title
    Tertiary development of Carpathian-Pannonian region: crustal processe
Statement of responsibility
    Michal Nemčok, Lubomil Pospíšil, Jaroslav Lexa, R. A. Donelick, Franz Neubauer, F. Nemes
Author
    Donelick, R. A.
    Lexa, Jaroslav
    Nemčok, Michal
    Nemes, F.
    Neubauer, Franz
    Pospíšil, Lubomil
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Alpine evolution of the Western Carpathians and related areas. International conference held on the occasion of Centennial of Dimitrij Andrusov
Pages
    s. 35
Subject group
    kolize desek
    kůra zemská
    posun horizontální
    subdukce
    terán
    terciér
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČR-Morava
    Maďarsko
    Rakousko
    Rumunsko
    Slovensko
Keyword
    Carpathian-Pannonian
    Crustal
    Development
    Processe
    Region
    Tertiary
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012