Record details

Title
    Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia)
Author
    Konzalová, Magda
    Kvaček, Z.
    Němejc, F.
    Pacltová, B.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Roč. 46, č. 4
Pages
    s. 121-176
Year
    2002
Notes
    CEZ:MSM 113100006
    Projekt: GA205/01/0639, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Třetihorní rostliny Plzeňské pánve (Západní Čechy)
    Rozsah: 55 s.
Subject category
    plant macro- and microfossils
    Plzeň Basin (W. Bohemia)
    Tertiary-Miocene
Keyword
    Basin
    Bohemia
    Plants
    Plzeň
    Tertiary
    West
Abstract (in czech)
   Paleobotanické/palynologické zhodnocení třetihorních rostlinných souborů vyskytujících se v Plzeňské pánvi. Jílovité uloženiny v podloží kvarcitů (Dobříč) obsahovaly společenstvo bez Arktoterciérních elementů. Tyto úrovně jsou přiřazovány k ranně miocénním uloženinám keramických jílů (Zruč, Žichlice, Dnešice) a korelovány se spodně miocénním Mosteckým souvrstvím v severních Čechách. Bituminózní lupenité břidlice z Horní Břízy jsou ojedinělé mezi sedimenty Českého masivu a ukazují stáří středního miocénu (pozdní báden až ranný sarmat).
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012