Record details

Title
    Testing selected methods of geomorphological analysis when studying dynamics of relief-building processes. (Geomorphological analysis of the seismicity active region of Vyšší Brod)
Statement of responsibility
    Václav Přibyl
Other titles
    Dynamic geomorphology of tectonic active zones (Variant.)
    Testování vybraných metod geomorfologické analýzy při studiu dynamiky reliéfotvorných procesů
Author
    Přibyl, Václav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 30, suppl.
Pages
    p. 57-78
Year
    1995
Notes
    2 obr., 6 diagr., 3 s.bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Subject group
    měření
    monitoring
    morfostruktura
    neotektonika
    procesy geodynamické
    reliéf
    šumavské moldanubikum
    zemětřesení
Subject category
    monitorování
Geographical name
    ČR-Čechy
    Vyšší Brod (Český Krumlov)
Keyword
    Active
    Analysis
    Brod
    Dynamics
    Geomorphological
    Methods
    Processes
    Region
    Relief-building
    Seismicity
    Selected
    Studying
    Testing
    Vyšší
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012