Record details

Title
    Testing the method of evaluating the acidification of waste pile materials in Ostrava-Karviná Coal District
Other titles
    Ověření metodiky pro hodnocení acidifikace odvalových materiálů v OKR