Record details

Title
    Tetraedrit ze Svatého Petra - Rietveldovo zpřesnění krystalové struktury
Author
    Skála, R.
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 6
Pages
    s. 241-243
Year
    1998
Notes
    Překlad názvu: Tetraedrite from Svatý Petr - Rietveld recalculation of the crystal structure
    Rozsah: 3 s.
Keyword
    Krystalové
    Petra
    Rietveldovo
    Struktury
    Svatého
    Tetraedrit
    Zpřesnění
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012