Record details

Title
    Texture and petrography of glacial deposits in the northern foothill of the Hrubý Jeseník and Rychlebské Mts., Czechia
Other titles
    Struktura a petrografie ledovcových sedimentů při severním úpatí Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor, Česko
Author
    Nývlt, Daniel
    Sikorová, Jana
    Víšek, Josef
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geological Quarterly
Vol./nr.
    Roč. 50, č. 3
Pages
    8
Year
    2006
Thesaurus term
    Northern Moravia, clast shape, provenance, glaciofluvial sediment, heavy minerals
Keyword
    Czechia
    Deposits
    Foothill
    Glacial
    Hrubý
    Jeseník
    Mts
    Northern
    Petrography
    Rychlebské
    Texture
Abstract (in czech)
   Petrografické a mineralogické vlastnosti (zrnitost, petrografické složení, těžké minerály, tvar a zaoblení klastů) ledovcových sedimentů ze severního podhůří Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor byly studovány.
Abstract (in english)
   Petrographical and mineralogical properties (grain-size, petrographical composition, heavy minerals, clast shape and roundness) of glacial sediments have been studied at the localities from the northern foothills of the Hrubý Jeseník and Rychlebské Mts.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014