Record details

Title
    Texture controlled elastic anisotropy of amphibolites from the Kola Superdeep Borehole SG-3 at high pressures
Author
    Ivankina, T. I.
    Klíma, Karel
    Lokajíček, Tomáš
    Nikitin, A. N.
    Pros, Zdeněk
    Ullemeyer, K.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Izvestiya-Physics of the Solid Earth
Vol./nr.
    Roč. 37, č. 1
Pages
    s. 37-45
Year
    2001
Notes
    Projekt: GA205/01/1430, GA ČR
    Překlad názvu: Vliv textury na elastickou anisotropii amphibolitů za vysokých tlaků pocházejících ze super hlubokého vrtu SG-3
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    amphibolites
    elastic anisotropy
    Kola superdeep borehole
Keyword
    Amphibolites
    Anisotropy
    Borehole
    Controlled
    Elastic
    High
    Kola
    Pressures
    SG-3
    Superdeep
    Texture
Abstract (in czech)
   Laboratorní studium elastických vlastností amphibolitických vzorků hornin metodou ultrazvukového prozařování za vysokého všestranného tlaku a metodou neutronové difrakce.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012