Record details

Title
    Textures and elastic anisotropies of amphibolites from the Kola borehole
Author
    Ivankina, T. I.
    Klíma, Karel
    Lokajíček, Tomáš
    Nikitin, A. N.
    Pros, Zdeněk
    Ullemeyer, K.
Conference
    International conference on textures of materials (12. : 09.08.1999-13.08.1999 : Montreal, Kanada)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Proceedings of the Twelfth international conference on textures of material (ICOTOM-12). 2
Pages
    s. 1587-1592
Notes
    Rozsah: 6 s.
Keyword
    Amphibolites
    Anisotropies
    Borehole
    Elastic
    Kola
    Textures
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013