Record details

Title
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
Statement of responsibility
    Ondřej Marvánek
Author
    Marvánek, Ondřej
Language
    česky
Source title - monograph
    Geomorfologické výzkumy v roce 2006
Pages
    s. 173-174
Notes
    2 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: Textures in the cave deposits
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    551.3
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie dynamická
    geomorfologie
    jeskyně
    konference
    kras
    kryoturbace
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    paleoekologie
    periglaciální jevy
    sedimenty jeskynní
    struktura dlažební
    textury sedimentů
Geographical name
    Morava (Česko)
    Moravský kras (Česko)
Keyword
    Jeskyně
    Sedimentech
    Tereza
    Textury
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012