Record details

Title
    Texty a kontexty. Několik poznámek k postavení slovesné folkloristiky mezi evropskou etnologií a kulturní antropologií.
Other titles
    The Texts and Contexts. Some Comments on the Position of Literary Folkloristics between European Ethnology and Cultural Anthropology.
Author
    Janeček, Petr
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Národopisná revue
Vol./nr.
    Roč. 19, č. 4
Pages
    5
Year
    2009
Thesaurus term
    academic discourse
    Czech Republic
    humanities
    Literary folkloristics
    social sciences
Keyword
    Antropologií
    Etnologií
    Evropskou
    Folkloristiky
    Kontexty
    Kulturní
    Několik
    Postavení
    Poznámek
    Slovesné
    Texty
Abstract (in czech)
   Studie je zamyšlením nad aktuální pozicí slovesné folkloristiky v domácím akademickém diskurzu a podnětem k výraznějšímu sběru a analýze ústně šířených textů.
Abstract (in english)
   The study reflects on actual position of literary folkloristics within the domestic academic discourse, emphasizing collection and analysis of the texts widespread by word of mouth.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012