Record details

Title
    Theoretical and empirical relations between permeability and porosity
Author
    Přikryl, R.
    Weishauptová, Zuzana
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Research Reports
Vol./nr.
    -, č. 16
Pages
    s. 19-27
Year
    2007
Notes
    Projekt: IAA3046401, GA AV ČR
    Překlad názvu: Teoretické a empirické souvislosti mezi propustností a pórovitostí
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    gas and liquid permeability
    model and real porous systems
    porosity
Keyword
    Empirical
    Permeability
    Porosity
    Relations
    Theoretical
Abstract (in czech)
   Na modelové látce byly studovány základní parametry turbulentního toku v rámci propustnosti. Získané výsledky byly aplikovány při posouzení vzájemného vztahu propustnosti a pórovitosti v reálných porézních systémech uhlí, granitů a pískovců.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012