Record details

Title
    Thermal effects of magma emplacement and the origin of columnar jointing in host sandstone
Author
    Adamovič, Jiří
Conference
    Physical geology of subvolcanic systems: Laccoliths, sills and dykes (LASI : 2. : 01.04.2006-03.04.2006 : Birmingham ; Portree, Isle of Skye, Velká Británie)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    LASI II Physical geology of subvolcanic systems: Laccoliths, sills and dykes
Pages
    s. 22-24
Notes
    Projekt: IAA3013302, GA AV ČR
    Překlad názvu: Tepelné efekty vmístění magmatu a vznik sloupkovité odlučnosti v hostitelském pískovci
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    columnar jointing
    dyke
    heat sources
    sandstone
Keyword
    Columnar
    Effects
    Emplacement
    Host
    Jointing
    Magma
    Origin
    Sandstone
    Thermal
Abstract (in czech)
   Všeobecně pozorovaný efekt primárních tepelných zdrojů (kontakty žil) i sekundárních tepelných zdrojů (plochy zvýšené propustnosti v hostitelském pískovci) na tvorbu sloupkovité odlučnosti v pískovci ukazuje spíše na konvekční než kondukční přenos tepla v blízkosti žíly, a tedy i na nasycení hostitelské horniny vodou. Stěny pískovcových sloupků se liší od sloupců ve vulkanitech absencí tahových ruptur a příčné segmentace v důsledku vícefázové propagace těchto ruptur. Spolu s přednostním výskytem sloupkovité odlučnosti ve zvodnělých zónách podél žil svědčí uvedené jevy o rozpukání v důsledku explozivní aktivity přehřátých par. Dřívější představa o vzniku těchto ruptur při ochládání hostitelské horniny je málo pravděpodobná.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012