Record details

Title
    Thermal evolution and petroleum generation-migration in Barrandian Strata of the Prague Basin (Czech Republic): an organic-geochemical and basin modelling study
Author
    Filip, Jiří
    Franců, E.
    Glasmacher, U.
    Mann, U.
    Radke, M.
    Suchý, Václav
    Sýkorová, Ivana
    Volk, H.
    Wagner, G.
    Wilkes, H.
    Zeman, Antonín
Conference
    International Meeting on Organic Geochemistry (19. : 06.09.1999-10.09.1999 : Istanbul, Turecko)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    19th International Meeting on Organic Geochemistry
    19th International Meeting on Organic Geochemistry. 1, Abstracts.
Pages
    s. 207-208
Notes
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Keyword
    Barrandian
    Basin
    Czech
    Evolution
    Generation-migration
    Modelling
    Organic-geochemical
    Petroleum
    Prague
    Republic
    Strata
    Study
    Thermal
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012