Record details

Title
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
Statement of responsibility
    Jan Šafanda, Václav Suchý, Ivana Sýkorová, Michal Stejskal
Author
    Stejskal, Michal
    Suchý, Václav
    Sýkorová, Ivana, 1969-
    Šafanda, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB, Geodynamics and fuel, carbon and mineral processing
Vol./nr.
    No. 11
Pages
    p. 45-54
Year
    128
Notes
    1 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. AB
Classfication no.
    551.2
    552
    553.9
Conspectus category
    552
    553
Subject group
    Český masiv
    eroze
    fáze fluidní
    fission tracks
    fylosilikáty
    hydrotermální podmínky
    kalcit
    kras
    krystalinita
    křída-svrchní
    lineament
    magmatismus
    metamorfóza nízkostupňová
    paleoteplota
    paleozoikum-spodní
    pánev sedimentační
    proterozoikum
    prouhelnění
    tepelný tok
    terciér
    uhlovodíky
    uplift
    zvodnělý kolektor
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Basins
    Czech
    History
    Processes
    Relation
    Republic
    Sedimentary
    Tectonic
    Thermal
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012