Record details

Title
    Thermal history of the Paleozoic in the SE Bohemian Massif in respect to Variscan orogeny
Statement of responsibility
    E. Franců, Jiří Kalvoda, Juraj Franců, Harald S. Poelchau, Jiří Otava
Other titles
    Proceedings of the International Conference "Palaeozoic Orogenesis and Crustal Evolution of European Lithosphere" (Variant.)
Author
    Franců, Eva
    Franců, Juraj, 1957-
    Kalvoda, Jiří
    Otava, Jiří, 1950-
    Poelchau, Harald S.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    Vol. 42, no. 2
Pages
    p. 247-248
Year
    1998
Notes
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    brněnský masiv
    horniny karbonátové
    moravskoslezská oblast
    paleozoikum-spodní
    silicity
    teplota
    vrásnění kadomské
    vrásnění variské
Geographical name
    Brno
    ČR-Morava
Keyword
    Bohemian
    History
    Massif
    Orogeny
    Paleozoic
    Respect
    Thermal
    Variscan
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012