Record details

Title
    Thermal transformations of the Sedlec kaolin in the light of changes of the specific surface area
Statement of responsibility
    Andrzej Kielski, Krystyna Wodnicka
Other titles
    Przemiany termiczne kaolinu Sedlec w swietle zmian powierzchni wlascivej
Author
    Kielski, Andrzej
    Wodnicka, Krystyna
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralogia polonica
Vol./nr.
    Vol. 25, no. 2
Pages
    p. 83-98
Year
    1994
Notes
    8 obr., 4 fot., 2 tab., 3 bibl.
    res. pol.
    Zkr. název ser.: Mineral. pol.
Subject group
    fyzikální vlastnosti minerálů
    kaolin
    mineralogie jílová
    minerály jílové
    teplota
    vlastnosti technologické
Geographical name
    ČR-Čechy
    Sedlec (Karlovy Vary)
Keyword
    Area
    Changes
    Kaolin
    Light
    Sedlec
    Specific
    Surface
    Thermal
    Transformations
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012