Record details

Title
    Thermochronology of the west Sudetes (Bohemian Massif): Rapid and repeated eduction in the eastern Variscides, Poland and Czech Republic
Statement of responsibility
    D. A. Schneider, S. J. Zahniser, J. M. Glascock, S. M. Gordon, M. Manecki
Author
    Glascock, J. M.
    Gordon, S. M.
    Manecki, M.
    Schneider, D. A.
    Zahniser, S. J.
Language
    anglicky
Source title - serial
    American journal of science
Vol./nr.
    Vol. 306, no. 10
Pages
    p. 846-873
Year
    2006
Notes
    5 obr., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Amer. J. Sci.
Classfication no.
    550.9
    552
Conspectus category
    55
Subject group
    amfibolit
    amfiboly
    datování Ar/Ar
    exhumace
    metamorfika
    metamorfóza vysokotlaká
    ochlazování
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    paleozoikum
    proterozoikum
    rula
    rulový dóm
    slídy
    svor
    terán
    termochronologie
    vrásnění kadomské
    vrásnění variské
    západosudetská oblast
    zóna suturová
Geographical name
    Česko
    Králický Sněžník
    Lichkov (Ústí nad Orlicí, Králíky)
    Orlické hory
    Polsko - jihozápad
    Říčky v Orlických horách (Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou)
    Vojtíškov (Šumperk, Šumperk)
Keyword
    Bohemian
    Czech
    Eastern
    Eduction
    Massif
    Poland
    Rapid
    Repeated
    Republic
    Sudetes
    Thermochronology
    Variscides
    West
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012