Record details

Title
    Third International Workshop on Ichnotaxonomy (WIT-III) : Prague and Jevičko, Czech Republic, September 4-9, 2006
Author
    Mikuláš, Radek
    Rindsberg, A. K.
Conference
    International workshop on ichnotaxonomy (3. : 04.09.2006-09.09.2006 : Prague and Jevičko, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Episodes
Vol./nr.
    Roč. 30, č. 1
Pages
    s. 58-59
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: Třetí Mezinárodní konference o ichnotaxonomii (WIT-III)
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    ichnotaxobases
    ichnotaxonomy
    micromorphology
Keyword
    4-9
    2006
    Czech
    Ichnotaxonomy
    International
    Jevičko
    Prague
    Republic
    September
    Third
    WIT-III
    Workshop
Abstract (in czech)
   Prezentace na konferenci WIT-III byly zaměřeny: 1. na řešení detailních, ale důležitých koncepčních záležitostí, jako jsou zřídka užívané taxobáze (např. mikromorfologie stěn), 2. na nacházení a definování hraničních situací mezi jednotlivými pojmy (například vrtání versus bioturbace), 3. na prezentaci ojedinělých biogenních textur a návrhy na jejich ichnotaxonomický status.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012