Record details

Title
    Third Level Seismographical Regionalisation of the Czech Republic, Poland and Slovakia
Author
    Guterch, B.
    Kottnauer, Pavel
    Labák, P.
    Schenk, Vladimír
    Schenková, Zdeňka
Conference
    Data Analysis in Seismology and Engineering Geophysics (08.10.1996 : Ostrava, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Proceedings Data Analysis in Seismology and Engineering Geophysics. 1
Pages
    s. 15-21
Notes
    Projekt: Project "Third Level Tegionalisation", IASPEI/ILP, CZ
Keyword
    Czech
    Level
    Poland
    Regionalisation
    Republic
    Seismographical
    Slovakia
    Third
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012