Record details

Title
    Thomsonit z kamenolomu Dolánky u Teplic
Statement of responsibility
    Jiří Svejkovský
Author
    Svejkovský, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 12
Pages
    s. 224-226
Year
    2004
Notes
    1 obr., 2 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    bazanit
    difrakce rentgenová
    kámen stavební
    lom
    mineralogie topografická
    terciér
    thomsonit
    vulkanity Českého středohoří
    vulkanologie
    zeolity
Geographical name
    ČR-Čechy
    Dolánky (Teplice, Bílina)
Keyword
    Dolánky
    Kamenolomu
    Teplic
    Thomsonit
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012