Record details

Title
    Thoralispira, a new Lower Ordovician cyrtonellid genus (Mollusca, Tergomya) from the Montagne Noire, southern France
Statement of responsibility
    Radvan J. Horný, Daniel Vizcaino
Author
    Horný, Radvan J.
    Vizcaino, Daniel
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 70, no. 4
Pages
    p. 25-41
Year
    1995
Notes
    20 obr., 2 s.bibl.
    České, francouzské resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    arenig
    ekologie
    Gastropoda
    Mollusca
    nový taxon
    ordovik
    popis taxonů
    taxonomie
Subject category
    Tergomya
Geographical name
    Francie
    Montagne Noire
Keyword
    Cyrtonellid
    France
    Genus
    Lower
    Mollusca
    Montagne
    New
    Noire
    Ordovician
    Southern
    Tergomya
    Thoralispira
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012