Record details

Title
    Thorit, monazit, allanit a další minerály z albitové žíly u Vernířovic (severní Morava)
Statement of responsibility
    Pavel Novotný, Jiří Zimák
Other titles
    Thorite, monazite, allanite and their associates from an albite vein near Vernířovice (northern Moravia)
Author
    Novotný, Pavel, 1954-
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 8
Pages
    s. 211-212
Year
    2000
Notes
    4 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    albit
    allanit
    alpská parageneze
    amfibolit
    asociace minerální
    dajka
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    monazit
    silesikum
    složení
    thorit
    vzácné zeminy
Geographical name
    ČR-Morava
    Vernířovice (Šumperk)
Keyword
    Albitové
    Allanit
    Další
    Minerály
    Monazit
    Morava
    Severní
    Thorit
    Vernířovic
    žíly
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012