Record details

Title
    Three metamorphic monazite generations in a high-pressure rock from the Bohemian Massif and the potentially important role of apatite in stimulating polyphase monazite growth along a PT loop
Statement of responsibility
    F. Finger, E. Krenn
Other titles
    The role of accessory minerals in rocks: petrogenetic indicators of metamorphic and igneous processes (Variant.)
Author
    Finger, Friedrich
    Krenn, Erwin
Language
    anglicky
Source title - serial
    Lithos
Vol./nr.
    Vol. 95, no. 1-2
Pages
    p. 103-115
Year
    2007
Notes
    7 obr., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Lithos
Classfication no.
    549
    552
Conspectus category
    549
    552
Subject group
    apatit
    generace
    granáty
    granulit
    metamorfóza vysokotlaká
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    monazit
    ortopyroxeny
    ortorula
    proces polyfázový
    prorůstání
    růst krystalu
    safirín
    stroncium
    thorium
    uran
    vrásnění variské
    vzácné zeminy
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Podolsko (Písek, Písek)
Keyword
    Along
    Apatite
    Bohemian
    Generations
    Growth
    High-pressure
    Important
    Loop
    Massif
    Metamorphic
    Monazite
    Polyphase
    Potentially
    Rock
    Role
    Stimulating
    Three
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 2. 2009
Import date
    8. 8. 2012