Record details

Title
    Three new Ichnogenera of Biting and Gnawing traces on Reptilian and Mammalian Bones: A Case Study from the Miocene of the Czech Republic
Author
    Dvořák, Z.
    Fejfar, O.
    Kadlecová, Eva
    Mikuláš, Radek
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ichnos
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 3
Pages
    s. 113-127
Year
    2006
Notes
    Projekt: GA205/00/1000, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Tři nové ichnorody stop kousání a hlodání na savčích a plazích kostech: případová studie z miocénu České republiky
    Rozsah: 15 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    predation
    terrestrial
    trace fossils
Keyword
    Biting
    Bones
    Case
    Czech
    Gnawing
    Ichnogenera
    Mammalian
    Miocene
    New
    Reptilian
    Republic
    Study
    Three
    Traces
Abstract (in czech)
   Na lokalitě Ahníkov (Miocén Mostecké pánve) byly nalezeny četné stopy okusů na kostech savců a plazů. Lokalita je z mnoha důvodů výjimečně vhodná ke studiu okusů, a byla proto vybrána jako typová k opisu nových ichnotaxonů: Nihilichnus nihilicus n. igen. et n. isp., Nihilichnus mortalis n. isp., Machichnus regularis n. igen. et n. isp., Machichnus multilineatus n. isp., Machichnus bohemicus n. isp., a Brutalichnus brutalis n. igen. et n. isp. Ty by měly přesdstavovat základ nově vznikajícího segmentu ichnotaxonomie.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012