Record details

Title
    Three-Dimensional Modelling Convection in the Earth's Mantle: Influence of the Core-Mantle Boundary
Statement of responsibility
    O. Čadek, Ctirad Matyska
Author
    Čadek, O.
    Matyska, Ctirad
Language
    anglicky
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Roč. 34, č. 3
Pages
    s. 278-283
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Stud. geophys. geod. (Praha)
Subject group
    gravimetrie
    interpretace dat
    kontinentální kůra
    kůra kontinentální
    plast
    pole tíhové zemské
Keyword
    Boundary
    Convection
    Core-Mantle
    Earth's
    Influence
    Mantle
    Modelling
    Three-Dimensional
Abstract (in czech)
   Autoři odvozují hmotnostní heterogenity v zemském plášti na základě vnějšího tíhového pole, reliéfu povrchu Země a ze sférické expanze topografie hranice jádro-plášť. Bylo získáno rozložení hustot, které je příčinou konvekcí v plášti. Konvekce byla modelována řešením Stokesova problému s použitím Newtonovy reologie v oblasti mezi horní hranicí vrstvy "D" a bází litosféry. Odvozený model pohybů v plášti podporuje myšlenku o pohybech v celém plášti a jeho rysy spojují reliéf hranice mezi pláštěm a jádrem s povrchovou tektonikou.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012