Record details

Title
    Ti-rich granodiorite porphyries from the northeastern margin of the Klenov massif (Moldanubian Zone of the Bohemian Massif)
Statement of responsibility
    Miloš René
Author
    René, Miloš
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana. Series A, Geodynamics
Vol./nr.
    No. 23
Pages
    p. 77-85
Year
    130
Notes
    1 obr., 5 diagr.
    Bibliografie na s. 84-85
    il.
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. A
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    chemismus hornin
    chemismus minerálů
    dajka
    granodioritový porfyrit
    minerály horninotvorné
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    původ plášťový
    rudy U
    titan
    vmístění
Geographical name
    ČR-Čechy
    Dívčí Kopy (Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec)
    Okrouhlá Radouň (Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec)
Keyword
    Bohemian
    Granodiorite
    Klenov
    Margin
    Massif
    Moldanubian
    Northeastern
    Porphyries
    Ti-rich
    Zone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012