Record details

Title
    Time-averaged and time-dependent energy-related quantities of harmonic waves in inhomogeneous viscoelastic anisotropic media
Author
    Červený, V.
    Pšenčík, Ivan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geophysical Journal International
Vol./nr.
    Roč. 170, č. 3
Pages
    s. 1253-1261
Year
    2007
Notes
    Projekt: GA205/05/2182, GA ČR3cav_un_auth*0000924
    Překlad názvu: Časově průměrované a časově závislé energetické veličiny harmonických vln v nehomogenních viskoelastických anizotropních prostředích
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    inhomogeneous media
    seismic anisotropy
    seismic waves
Keyword
    Anisotropic
    Energy-related
    Harmonic
    Inhomogeneous
    Media
    Quantities
    Time-averaged
    Time-dependent
    Viscoelastic
    Waves
Abstract (in czech)
   Studujeme vektor toku energie a další energetické veličiny vlnových polí šířících se v nehomogenních anizotropních viskoelastických prostředích, a rovnice zachování energie, které uvedené veličiny splňují. Ukazujeme, že rovnice zachování energie pro harmonické vlny mohou být určeny dvěma způsoby, použitím reálných a komplexních vlnových polí. Procedura založená na komplexní representaci vlnového pole nabízí univerzální použití.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013