Record details

Title
    Tin deposits at Přebuz and Rolava in the Krušné hory / Erzgebirge, Czech Republic : classic localities, new challenges
Statement of responsibility
    Petr Rojík
Other titles
    Cínová ložiska u Přebuzi a Rolavy v Krušných horách, Česká republika : klasické lokality, nové výzvy
Author
    Rojík, Petr
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 50, no. 3-4
Pages
    p. 157-165
Year
    2005
Notes
    1 obr., 2 pl.
    Bibliografie na s. 164-165
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Classfication no.
    55(1)
    553.3/.4
Conspectus category
    55
    553
Subject group
    geologie ložisková
    geologie regionální
    granit
    greizen
    hematit
    kasiterit
    kontrola litologická
    kontrola mineralizace
    krušnohorský pluton
    ložiska nerostných surovin
    pluton
    rudy Sn
    živec alkalický
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Přebuz (Sokolov, Kraslice)
    Rolava (Přebuz, Česko)
Keyword
    Challenges
    Classic
    Czech
    Deposits
    Erzgebirge
    Hory
    Krušné
    Localities
    New
    Přebuz
    Republic
    Rolava
    Tin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 11. 2006
Import date
    8. 8. 2012