Record details

Title
    To anniversary of Prof. Ing. Ladislav Rozložník, DrSc
Statement of responsibility
    Vojtech Zorkovský
Author
    Zorkovský, Vojtech
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Vol. 41, no. 5
Pages
    s. 585-592
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Subject group
    biografie
Keyword
    Anniversary
    DrSc
    Ing
    Ladislav
    Prof
    Rozložník
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012