Record details

Title
    To commemorate the unattained 70th birthday of Professor Václav Havlena, D.Sc.
Statement of responsibility
    Jiří Pešek
Author
    Pešek, Jiří, 1936-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 74, no. 2
Pages
    p. 86
Year
    1999
Notes
    1 fot.
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    biografie
    geologie ložisková
    historie geologie
    uhlí bituminózní
Keyword
    70th
    Birthday
    Commemorate
    D.Sc
    Havlena
    Professor
    Unattained
    Václav
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012