Record details

Title
    To the history of forest formations of the central Labe-River region and paleoecological conditions at Hrabanov fen peat (Hrabanovská Černava). Palynological study
Statement of responsibility
    Blanka Pacltová, Eva Hubená
Author
    Hubená, Eva
    Pacltová, Blanka
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Holocene flood plain of the Labe River
Pages
    s. 66-76
Notes
    8 obr., 2 tab., 9 bibl. + 1
Subject group
    botanika
    holocén
    kvartér Českého masivu
    paleoekologie
    palynologie
    pleistocén-svrchní
    rašelina
    sedimenty limnické
    sedimenty organické
Geographical name
    ČR-Čechy
    Hrabanov (Nymburk)
Keyword
    Central
    Conditions
    Černava
    Fen
    Forest
    Formations
    History
    Hrabanov
    Hrabanovská
    Labe-River
    Paleoecological
    Palynological
    Peat
    Region
    Study
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012