Record details

Title
    To the problem of anomalous phenomena in the development of the brown-coal seam near Most and Bílina (North Bohemia)
Other titles
    K problému abnormálních jevů ve vývoji hnědouhelné sloje u Mostu a Bíliny