Record details

Title
    Toky jako recipienty odpadních vod - dnes a zítra
Statement of responsibility
    Josef K. Fuksa
Other titles
    Rivers as recipients of pollution: Today and tomorrow
Author
    Fuksa, Josef K.
Language
    česky
Source title - serial
    VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Vol./nr.
    Roč. 49, č. 3
Pages
    s. 1-4
Year
    2007
Notes
    1 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Příloha časopisu Vodní hospodářství, roč. 57, č. 10 (2007)
    Zkr. název ser.: VTEI - Vodohospod. techn.-ekon. Inform.
Classfication no.
    556
    628.19
Conspectus category
    504
    556
Subject group
    degradace
    legislativa
    morfologie
    řeka
    specifické organické polutanty
    transport
    voda odpadní
    voda povrchová
    znečištění
Geographical name
    Česko
Keyword
    Dnes
    Jako
    Odpadních
    Recipienty
    Toky
    Vod
    Zítra
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 9. 2009
Import date
    8. 8. 2012