Record details

Title
    Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W -Sn mineralizace
Other titles
    Topaz quartzolite (greisen) near Chrastava in Northern Bohemia - metallogenic indicator of the W-Sn mineralization
Author
    Fediuk, Ferry
    Jarchovský, Tomáš
    Klomínský, Josef
    Schovánek, Pavel
    Táborský, Zdeněk
    Veselovský, František
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2004
Thesaurus term
    topaz quartzolite, greisen, Jizera Orthogneiss, Lugicum, Northern Bohemia
Keyword
    -Sn
    Chrastavy
    Čechách
    Greisen
    Indikátor
    Jako
    Kvarcolit
    Metalogenetický
    Mineralizace
    Severních
    Topazový
Abstract (in czech)
   Topazový kvarcolit od Chrastavy tvoří menší žíly a čočkovitá tělesa s obsahem 30% topazu. Hornina je indikátorem vysokotermální W-Sn mineralizace greizenového typu.
Abstract (in english)
   Topaz quartzolite (greisen) near Chrastava in Northern Bohemia - metallogenic indicator of the W-Sn mineralization
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014